Kunde og Marked

En av tre nordiske bedrifter forventer at de må permittere​

Dette ifølge Danske Bank, som siden begynnelsen av koronautbruddet har gjennomført en rekke spørreundersøkelser for å kartlegge temperaturen. Flertallet av respondentene i undersøkelsen forventer inntektstap, og 69 % oppgir at inntektstap er deres største bekymring. 37 % forventer at de må permittere som følge av situasjonen. Videre er bedriftene bekymret for nåværende og fremtidig finansiering, ​ Nettavisen Shifter har laget en …

Kunde og Marked

Siste nytt på hvitvaskingsfronten​

Dette skjedde på hvitvaskingsfeltet i siste halvdel av mars. Fire milliarder svenske kroner i bot​ Svenske Finansinspektionen har ilagt Swedbank en advarsel og en sanksjonsavgift på fire milliarder svenske kroner. Ifølge Finansinpektionen har Swedbank «gjort alvorlige feil i sitt arbeid med å hindre hvitvaskingsrisiko i sin baltiske virksomhet».​ Blant forholdene som trekkes frem er utilstrekkelige rutiner, kontrollsystemer og prosesser for å håndtere hvitvaskingsrisiko. Av undersøkelsen fremkommer det også at …

Kunde og Marked

Internasjonalt nettverk skal fremme​ bærekraftig finans​

Nettverket IPSF skal blant annet sikre kapital fra privat sektor til overgangen til det grønne skiftet.​ 26. mars tilsluttet Norge seg International Platform on Sustainable Finance (IPSF), nettverket som EU og andre land etablerte i fjor høst med det formål å møte klimamålene som er nedfelt i Paris-avtalen. Finansdepartementet representerer Norge i nettverket, og Finans Norge er positive til tilslutningen. …