Bolig

Indikasjoner på at også leiemarkedet påvirkes​

Tall fra utleieportalen husleie.no viser at boligleieprisene i gjennomsnitt har falt med 3,5 % etter innføringen av de første myndighetstiltakene for å få bukt med koronaepidemien. Tallene gjelder leiekontrakter for alle typer boliger i landet, med unntak av rom i bofellesskap og hybler. ​ I tillegg til synkende utleiepriser, sier Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no, til Finansavisen at de også opplever …