Bolig

Undersøkelser viser koronaeffekt på boligkundene ​

Økt tro på stigende boligpriser, meldte NBBL i sitt månedlige boligprisbarometer i slutten av februar. Barometeret viste at andelen som hadde tro på at boligprisene ville stige, 58 % av respondentene, ikke hadde vært høyere siden sommeren 2018. I Oslo hadde 8 av 10 tro på økte boligpriser. I tillegg hadde folk fortsatt sterk tro på egen inntektssikkerhet – bare …