Makro og bankmarked

Storbankene i Norge forventer nullrente ut 2021

Med unntak av Danske Bank, er sjeføkonomene i DNB, Eika Gruppen, Handelsbanken, Nordea og SEB uenige i SSBs antakelse om gradvis renteheving fra 2021.​ Ifølge nye SSB-prognoser vil norsk økonomi fortsette innhentingen, før aktiviteten mot slutten av 2021 vil være tilbake på nivået før koronakrisen. Gitt fraværet av en ny, nasjonal smittebølge forventer de videre en gradvis heving av …