Kunde og Marked

En av tre nordiske bedrifter forventer at de må permittere​

Dette ifølge Danske Bank, som siden begynnelsen av koronautbruddet har gjennomført en rekke spørreundersøkelser for å kartlegge temperaturen. Flertallet av respondentene i undersøkelsen forventer inntektstap, og 69 % oppgir at inntektstap er deres største bekymring. 37 % forventer at de må permittere som følge av situasjonen. Videre er bedriftene bekymret for nåværende og fremtidig finansiering, ​ Nettavisen Shifter har laget en …