Sparing

Stort spenn i endring av innskuddsrentene​

Innskuddsrentene følger etter utlånsrentene, og vil hos de fleste bankene bli nedjustert i løpet av mai. ​ Da reduksjoner i innskuddsrenten må varsles kunden 2 måneder i forkant, ser vi av tabellen at de fleste bankers innskuddsrente endres først mot slutten av mai. Den gjennomsnittlige reduksjonen i utvalget ligger på 0,56 prosentpoeng i endringene som er annonsert. ​ ​ Både SB1 Østlandet og Fana Sparebank …