Makro og bankmarked

Storbankene i Norge forventer nullrente ut 2021

Med unntak av Danske Bank, er sjeføkonomene i DNB, Eika Gruppen, Handelsbanken, Nordea og SEB uenige i SSBs antakelse om gradvis renteheving fra 2021.​ Ifølge nye SSB-prognoser vil norsk økonomi fortsette innhentingen, før aktiviteten mot slutten av 2021 vil være tilbake på nivået før koronakrisen. Gitt fraværet av en ny, nasjonal smittebølge forventer de videre en gradvis heving av …

Sparing

Stort spenn i endring av innskuddsrentene​

Innskuddsrentene følger etter utlånsrentene, og vil hos de fleste bankene bli nedjustert i løpet av mai. ​ Da reduksjoner i innskuddsrenten må varsles kunden 2 måneder i forkant, ser vi av tabellen at de fleste bankers innskuddsrente endres først mot slutten av mai. Den gjennomsnittlige reduksjonen i utvalget ligger på 0,56 prosentpoeng i endringene som er annonsert. ​ ​ Både SB1 Østlandet og Fana Sparebank …

Forsikring

Oppdatert informasjon om bedriftsforsikringer​

En rekke tilbydere av ulike typer bedriftsforsikring har nå laget egne sider med informasjon om hva de ulike forsikringene dekker og ikke. Dette med tanke på koronautbruddet og konsekvensene av de statlige og svært inngripende smittevernstiltakene. Denne typen spørsmål og svar-sider kan bidra til å avlaste pågangen fra bedriftskundene på de vanlige kontaktflatene, som chat, telefon og …

Kunde og Marked

En av tre nordiske bedrifter forventer at de må permittere​

Dette ifølge Danske Bank, som siden begynnelsen av koronautbruddet har gjennomført en rekke spørreundersøkelser for å kartlegge temperaturen. Flertallet av respondentene i undersøkelsen forventer inntektstap, og 69 % oppgir at inntektstap er deres største bekymring. 37 % forventer at de må permittere som følge av situasjonen. Videre er bedriftene bekymret for nåværende og fremtidig finansiering, ​ Nettavisen Shifter har laget en …

Kort og betalinger

Vipps med koronaråd for bedrifter​

Med betalingsløsningen Vippsnummer kan bedrifter tilby kundene sine alternative betalingsmuligheter for hjemlevering av varer. I inneværende situasjon, hvor betaling med kort og kontanter krever fysisk overlevering av varer og møte med kunden, skal betalingsløsningen gjøre det enklere for bedriftene.​ For å ta i bruk betalingsløsningen fyller bedriften ut et bestillingsskjema på nett og får deretter, når Vipps har verifisert avtalen, …

Bolig

Indikasjoner på at også leiemarkedet påvirkes​

Tall fra utleieportalen husleie.no viser at boligleieprisene i gjennomsnitt har falt med 3,5 % etter innføringen av de første myndighetstiltakene for å få bukt med koronaepidemien. Tallene gjelder leiekontrakter for alle typer boliger i landet, med unntak av rom i bofellesskap og hybler. ​ I tillegg til synkende utleiepriser, sier Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no, til Finansavisen at de også opplever …

Bolig

Undersøkelser viser koronaeffekt på boligkundene ​

Økt tro på stigende boligpriser, meldte NBBL i sitt månedlige boligprisbarometer i slutten av februar. Barometeret viste at andelen som hadde tro på at boligprisene ville stige, 58 % av respondentene, ikke hadde vært høyere siden sommeren 2018. I Oslo hadde 8 av 10 tro på økte boligpriser. I tillegg hadde folk fortsatt sterk tro på egen inntektssikkerhet – bare …

Kunde og Marked

Siste nytt på hvitvaskingsfronten​

Dette skjedde på hvitvaskingsfeltet i siste halvdel av mars. Fire milliarder svenske kroner i bot​ Svenske Finansinspektionen har ilagt Swedbank en advarsel og en sanksjonsavgift på fire milliarder svenske kroner. Ifølge Finansinpektionen har Swedbank «gjort alvorlige feil i sitt arbeid med å hindre hvitvaskingsrisiko i sin baltiske virksomhet».​ Blant forholdene som trekkes frem er utilstrekkelige rutiner, kontrollsystemer og prosesser for å håndtere hvitvaskingsrisiko. Av undersøkelsen fremkommer det også at …

Kunde og Marked

Internasjonalt nettverk skal fremme​ bærekraftig finans​

Nettverket IPSF skal blant annet sikre kapital fra privat sektor til overgangen til det grønne skiftet.​ 26. mars tilsluttet Norge seg International Platform on Sustainable Finance (IPSF), nettverket som EU og andre land etablerte i fjor høst med det formål å møte klimamålene som er nedfelt i Paris-avtalen. Finansdepartementet representerer Norge i nettverket, og Finans Norge er positive til tilslutningen. …

Bolig

Relativt liten nedgang i boligprisene i mars på 1,4 %

Likevel er boligprisene nå 1,5 % høyere enn for et år siden. Eiendom Norge presenterte de månedlige boligprisene uten komme med nye prognoser. «Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten» , sier …