Bolig

Relativt liten nedgang i boligprisene i mars på 1,4 %

Likevel er boligprisene nå 1,5 % høyere enn for et år siden. Eiendom Norge presenterte de månedlige boligprisene uten komme med nye prognoser.

«Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten» , sier Henning Lauridsen, adm. dir. i Eiendom Norge.

 • Lav aktivitet i mars:
  I mars ble det solgt 6.679 boliger i Norge, noe som er 14,6 % færre enn i tilsvarende måned i 2019.
  Etter 2 uker med lav aktivitet har denne tatt seg opp:
  – «Markedet responderte veldig kjapt, ved at aktiviteten falt veldig fort. Og så har det tatt seg pent og pyntelig opp igjen. Fredag forrige uke og mandag denne uken var helt normale dager. I helgen hadde vi 300 visninger, og mandag solgte vi 100 boliger. Samme helg i fjor hadde vi visning på 275 boliger, og påfølgende mandag endte med 94 salg».

Tabell: prisendringer i mars 2020 for utvalgte områder.

 • OBOS boliger er også ned i mars: Prisene på brukte OBOS-boliger i Oslo falt med 2,0 % i mars. Likevel melder Obos om god aktivitet i bruktboligmarkedet i mars.
  – «Lavere sysselsetting og utsikter til svakere lønnsvekst, vil gjøre at etterspørselen etter boliger blir mindre fremover enn vi regnet med for en måned siden. Samtidig tror vi at aktiviteten i boligmarkedet vil kunne ta seg opp igjen raskt etter hvert som myndighetene letter på smitteverntiltakene».
 • Eiendom Norges tiltaksliste til myndighetene for et fungerende marked fremover:

1) Det må etableres en statlig garanti for mellomfinansiering.
2) Kartverket må sørge for at tinglysningen av eierskifter blir gjennomført som normalt.
3) Regjeringen må redusere flytteskatten gjennom dokumentavgiften.
3) Det må skje fortgang i arbeidet med digitalisering av kommunal informasjon i bolighandelen.
3) Fravikelser i leieforhold må gjenopptas, kombinert med støtte til de som trenger det for å sikre et velfungerende leiemarked.

Kilder: Eiendom Norge, OBOS/ntb.no, Krogsveen, dn.no,
earlyWarning

Legg igjen en kommentar