Makro og bankmarked

Kundeutbytte og egne korona-fond skal bidra til å holde liv i lokalsamfunnene

Samtidig som bankene utsetter beslutninger om utbetaling av utbytte, ser vi at de slår ring rundt lokalsamfunn og frivilligheten i landet.

Utbyttedebatten, som har blomstret de siste ukene, har satt bankenes planlagte utbetaling av kundeutbytte og gaver til allmennyttige formål (samfunnsutbytte) under press. Mange banker og forsikringsselskaper har utsatt beslutningen om utbetaling av utbytte etter sterke signaler fra landets finansmyndigheter.

En rekke banker setter imidlertid av store summer til egne korona-fond, og kanaliserer således den nasjonale dugnaden gjennom veletablerte kanaler. Vi har sett nærmere på noen av ordningene.

Flere banker utbetaler kundeutbytte

Tirsdag, 25. mars varslet Sparebanken Vest 300 millioner kroner i kundeutbytte til kunder som har boliglån i banken. Pengene, i gjennomsnitt 3200 kroner per kunde, kommer på konto i april.

Også Sandnes Sparebank kunngjør i en børsmelding datert 30.03. at de etter en ny vurdering av overskuddsdisponeringen utbetaler et redusert kundeutbytte på 50 millioner kroner, 11 millioner kroner mindre enn den opprinnelige summen på 60 millioner kroner.

Også SpareBank 1 Østlandet skriver i en børsmelding datert 26.03. at de utbetaler redusert kundeutbytte på 208 millioner kroner. Opprinnelig beløp var 266 millioner kroner. Utbetalingsdato er satt til 24. april.

Sammen med samfunnsnyttige midler, vil kundeutbyttene bidra til å tilføre mottakerne likviditet. I tiden vi er inne i, hvor mange permitteres, og små- og mellomstore bedrifter opplever utfordringer, vil dette kunne bidra til å avhjelpe situasjonen.

Ekstraordinære tilskudd

Gjensidigestiftelsen har satt av 15 millioner kroner som skal utdeles til frivillige organisasjoner som bidrar eller kan bidra overfor helsetjenesten, sårbare grupper og hjelpetrengende personer. Håpet er at tilskuddsordningen kan hjelpe humanitære organisasjoner og landets frivillige beredskap nå som deres oppgaver både er større og har vanskeligere rammebetingelser.

SpareBank 1 SMN setter av 100 millioner kroner i øremerkede midler fra det opprinnelig planlagte samfunnsutbyttet på 200 millioner kroner. Pengene skal hjelpe lag, foreninger og frivillighet innen blant annet kultur og idrett gjennom perioden vi har foran oss.

Sparebanken Vest har via Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest opprettet et eget korona-fond på 100 millioner kroner, ment som kompensasjon for lag og foreninger på Vestlandet som på grunn av situasjonen taper penger eller inntekter.

Konsernleder Jan Erik Kjerpeseth sier følgende om korona-fondet:

Dette viser styrken i sparebankmodellen. Vi skal være ledende på bankdrift, men vi skal også være ledende på samfunnsområdet. Jeg er svært glad for vedtaket i stiftelsen, som gir oss enda større rom for å støtte opp om lokalmiljøene på Vestlandet i en svært vanskelig situasjon hvor en lang rekke lag og organisasjoner på Vestlandet står uten inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, i tillegg til at mange har store ekstrakostnader som følge av arrangement som har blitt avlyst».

Ekstraordinære utdelinger innen helse- og omsorgssektoren

Sparebankstiftelsen Sogn og Fjordane har gitt 400 000 kroner til innkjøp av nettbrett på alle omsorgssentre i Sogn og Fjordane, slik at beboere på alders- og sykehjem får mulighet til å holde kontakt med sine nærmeste, til tross for besøksforbudet.

Sparebankstiftelsen SR-Bank bidrar i utstyrssituasjonen, og har så langt gitt 5 millioner kroner til Stavanger Universitetssykehus og kommunehelsetjenesten på Nord Jæren. Pengene går til innkjøp av nødvendig utstyr, og de planlegger å dele ut ytterligere 5 millioner kroner etter behov i regionen, dette i dialog med helsevesen, sykehus og frivillige organisasjoner. Videre har de tildelt Haugesund Røde Kors Hjelpekorps 300 000 kroner til beredskapstelt samt 500 000 kroner til kommunehelsetjenesten i Haugesund til smittevernutstyr. De har tidligere gitt 1,5 millioner kroner til Haugesund sykehus for innkjøp av smittevernutstyr, f.eks. intensivrespiratorer.

Kilder: h-avis.no, srstiftelsen.no, meirennbank.no, ntb.no,
sparebank1.no,gjensidigestiftelsen.no, newsweb.oslobors.no

Legg igjen en kommentar