Makro og bankmarked

Banker og forsikringsselskaper utsetter utbyttebeslutningen

Vi ser at også forsikringsselskaper følger utviklingen, blant annet Gjensidige Forsikring, som tidligere foreslo fullt utbytte til sine eiere, men nå følger Finanstilsynets råd og utsetter generalforsamling og fastsettelse av utbytte.

Som vi har sett den siste tiden, vedtar en rekke banker å redusere og utsette  utbytte, og mange opplyser om at de nå noterer egenkapitalbevisene eksl. utbytte. Utviklingen kommer i kjølvannet av koronakrisen og Finanstilsynets forslag av 25.03. om utbyttestopp for banker og forsikringsforetak via forskrift.

Finans Norge er derimot ikke enige i Finanstilsynets anmodning. Finanstilsynets utbytteforslag vil skape uro, ifølge Finans Norge, som mener at forslaget ikke burde vedtas. En slik forskrift vil, ifølge Finans Norge, skape usikkerhet hos de som stiller kapital tilgjengelig for norske finansinstitusjoner. De viser også til at internasjonale investorer står bak størsteparten av kapitalen, og at investeringsviljen deres vil bli redusert dersom kapitalen ikke fritt kan betjenes.

Dette gjør bankene

Helgeland Sparebank er en av bankene så langt (per 27. mars) som varsler full tilbakeholdelse av utbytte for 2019. Børsmelding finnes her.

Imidlertid forandrer ting seg raskt, og per fredag, 27.03. har Sparebanken Øst gått tilbake på sin tidligere beslutning om å redusere utbytte, og de har nå vedtatt å trekke behandling av årsregnskap for 2019, fastsettelse av utbytte samt forslag til gaver til allmennyttige formål. Børsmelding datert 26.03. finnes her.

Også Sparebanken Sør foreslår å utsette utbytte for 2019. Det kan være grunn til å forvente samme utvikling i andre banker.

Bankene fulgte lojalt det første rådet

Som vi så etter at Finanstilsynet først kom med sitt råd om å redusere utbytte den 16. mars, ser vi at svært mange banker fulgte dette rådet. Nedenfor følger en oversikt over hvilke banker som per fredag, 27. mars har varslet reduksjon eller oppfordring til reduksjon i utbytte til sine styrer på Oslo Børs:

1. Regionbanker:

 • SpareBank 1 SMN.
  Bankens styre foreslår endring av utdelingsgraden av 2019-resultatet fra 53,5 % til 41,2 %. Full børsmelding datert 24.03. finnes her.
 • SpareBank 1 Østfold Akershus.
  Bankens styre anbefaler en reduksjon i utbyttet fra 14,40 kr. per egenkapitalbevis til 12,00 kr. Børsmelding datert 23.03. finnes her.
 • SpareBank 1 Østlandet.
  Styret har besluttet å redusere forslag til utbytte fra 50 % til 40 %. Utbytte per egenkapitalbevis reduseres dermed fra 5,72 kroner til 4,58 kroner. Kundeutbyttet reduseres tilsvarende, fra 266 MNOK til 208 MNOK. Børsmelding datert 19.03. finnes her.
 • Sparebanken Sogn og Fjordane.
  Styret foreslår en halvering av utbyttet, fra NOK 8 per egenkapitalbevis til NOK 4 per egenkapitalbevis. Børsmelding datert 19.03. finnes her.
 • Sparebanken Møre.
  Bankens styre har foretatt en fornyet vurdering og besluttet å redusere forslag til utbytte fra 50,7 % til 40,6 %. Børsmelding datert 23.03. finnes her.
 • SpareBank 1 Nord-Norge.
  Styret foreslår at utdelingsgraden reduseres fra 58,6 % til 42,6 %. Børsmelding datert 26.03. finnes her.
 • Sparebanken Vest.
  Banken har vedtatt å redusere utbyttet med MNOK 100 og utbytte graden til 34,7 %. Full børsmelding datert 23.03. finnes her.

2. Samspar-banker:

 • SpareBank 1 Nordvest.
  Styret anbefaler bankens generalforsamling at utbyttet reduseres til 6,50 kroner per egenkapitalbevis. Børsmelding datert 22.03. finnes her.
 • Sparebank 1 Telemark.
  Styret i banken har fremmet forslag om at utbytte reduseres med 25 %, fra 7,80 NOK til 5,80 NOK per egenkapitalbevis. Børsmelding datert 26.03. finnes her.
 • SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
  Styret anbefaler en reduksjon i utbyttet, til 13,30 kroner  per egenkapitalbevis. Børsmelding datert 18.03. finnes her.

3. Lokalbanker:

 • Askim & Spydeberg Sparebank.
  Banken anmoder sin generalforsamling om å redusere utbyttet fra NOK 6,00 til NOK 3,00 per egenkapitalbevis. Børsmelding datert 24.03. finnes her.
 • Hjartdal og Gransherad Sparebank.
  Styret foreslår at kontantubytte endres med 40 %, fra 10,00 NOK til 6,00 NOK per egenkapitalbevis. Børsmelding datert 27.03. finnes her.

4. Internettbanker:

 • BN Bank.
  Bankens styre har foretatt en fornyet vurdering og besluttet å redusere sitt opprinnelige forslag til utbytte på 150 millioner kroner med 30 %. Nytt utbytte ender på 105 millioner kroner. Børsmelding datert 22.03. finnes her.

5. Forsikringsforetak:

 • Gjensidige Forsikring.
  Styret har trukket sitt forslag om utdeling av overskuddskapital på 5,00 kroner per aksje. Videre opprettholdes forslaget om utbytte på 7,25 kroner per aksje. Børsmelding datert 20.03. finnes her.
Kilder: newsweb.oslobors.no, dn.no, finansnorge.no, earlyWarning

Legg igjen en kommentar