Makro og bankmarked

Storbankene i Norge forventer nullrente ut 2021

Med unntak av Danske Bank, er sjeføkonomene i DNB, Eika Gruppen, Handelsbanken, Nordea og SEB uenige i SSBs antakelse om gradvis renteheving fra 2021.​ Ifølge nye SSB-prognoser vil norsk økonomi fortsette innhentingen, før aktiviteten mot slutten av 2021 vil være tilbake på nivået før koronakrisen. Gitt fraværet av en ny, nasjonal smittebølge forventer de videre en gradvis heving av …

Makro og bankmarked

Kundeutbytte og egne korona-fond skal bidra til å holde liv i lokalsamfunnene

Samtidig som bankene utsetter beslutninger om utbetaling av utbytte, ser vi at de slår ring rundt lokalsamfunn og frivilligheten i landet. Utbyttedebatten, som har blomstret de siste ukene, har satt bankenes planlagte utbetaling av kundeutbytte og gaver til allmennyttige formål (samfunnsutbytte) under press. Mange banker og forsikringsselskaper har utsatt beslutningen om utbetaling av utbytte etter …

Makro og bankmarked

Banker og forsikringsselskaper utsetter utbyttebeslutningen

Vi ser at også forsikringsselskaper følger utviklingen, blant annet Gjensidige Forsikring, som tidligere foreslo fullt utbytte til sine eiere, men nå følger Finanstilsynets råd og utsetter generalforsamling og fastsettelse av utbytte. Som vi har sett den siste tiden, vedtar en rekke banker å redusere og utsette  utbytte, og mange opplyser om at de nå noterer …