Makro og bankmarked

Kundeutbytte og egne korona-fond skal bidra til å holde liv i lokalsamfunnene

Samtidig som bankene utsetter beslutninger om utbetaling av utbytte, ser vi at de slår ring rundt lokalsamfunn og frivilligheten i landet. Utbyttedebatten, som har blomstret de siste ukene, har satt bankenes planlagte utbetaling av kundeutbytte og gaver til allmennyttige formål (samfunnsutbytte) under press. Mange banker og forsikringsselskaper har utsatt beslutningen om utbetaling av utbytte etter …