Makro og bankmarked

Storbankene i Norge forventer nullrente ut 2021

Med unntak av Danske Bank, er sjeføkonomene i DNB, Eika Gruppen, Handelsbanken, Nordea og SEB uenige i SSBs antakelse om gradvis renteheving fra 2021.​ Ifølge nye SSB-prognoser vil norsk økonomi fortsette innhentingen, før aktiviteten mot slutten av 2021 vil være tilbake på nivået før koronakrisen. Gitt fraværet av en ny, nasjonal smittebølge forventer de videre en gradvis heving av …

Bolig

Undersøkelser viser koronaeffekt på boligkundene ​

Økt tro på stigende boligpriser, meldte NBBL i sitt månedlige boligprisbarometer i slutten av februar. Barometeret viste at andelen som hadde tro på at boligprisene ville stige, 58 % av respondentene, ikke hadde vært høyere siden sommeren 2018. I Oslo hadde 8 av 10 tro på økte boligpriser. I tillegg hadde folk fortsatt sterk tro på egen inntektssikkerhet – bare …

Bolig

Relativt liten nedgang i boligprisene i mars på 1,4 %

Likevel er boligprisene nå 1,5 % høyere enn for et år siden. Eiendom Norge presenterte de månedlige boligprisene uten komme med nye prognoser. «Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten» , sier …