Bolig

Relativt liten nedgang i boligprisene i mars på 1,4 %

Likevel er boligprisene nå 1,5 % høyere enn for et år siden. Eiendom Norge presenterte de månedlige boligprisene uten komme med nye prognoser. «Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten» , sier …