Bolig

Indikasjoner på at også leiemarkedet påvirkes​

Tall fra utleieportalen husleie.no viser at boligleieprisene i gjennomsnitt har falt med 3,5 % etter innføringen av de første myndighetstiltakene for å få bukt med koronaepidemien. Tallene gjelder leiekontrakter for alle typer boliger i landet, med unntak av rom i bofellesskap og hybler. ​ I tillegg til synkende utleiepriser, sier Kjetil J. Olsen, daglig leder i Husleie.no, til Finansavisen at de også opplever …

Bolig

Undersøkelser viser koronaeffekt på boligkundene ​

Økt tro på stigende boligpriser, meldte NBBL i sitt månedlige boligprisbarometer i slutten av februar. Barometeret viste at andelen som hadde tro på at boligprisene ville stige, 58 % av respondentene, ikke hadde vært høyere siden sommeren 2018. I Oslo hadde 8 av 10 tro på økte boligpriser. I tillegg hadde folk fortsatt sterk tro på egen inntektssikkerhet – bare …

Bolig

Relativt liten nedgang i boligprisene i mars på 1,4 %

Likevel er boligprisene nå 1,5 % høyere enn for et år siden. Eiendom Norge presenterte de månedlige boligprisene uten komme med nye prognoser. «Korona-utbruddet har påvirket boligprisene og transaksjonsvolumet i boligmarkedet i mars, men fallet i prisene og volumet er mindre enn man kunne vente gitt de drastiske tiltakene mot å begrense smitten» , sier …

Bolig

Alternative boligkjøpsmodeller hjelper førstegangskjøpere inn i boligmarkedet

Egenkapitalskravet på 15 % av kjøpsverdi omgås ved ulike leie- til eiemodeller, noe som potensielt kan øke bankenes utlånsvekst. Det blir stadig flere tilbydere av leie- til eiemodeller for boligkjøp. I Osloområdet var Fredensborg bolig først ut i regionen da de i fjor lanserte sitt leie til eie-konsept. Aktøren har ambisjoner om å utvikle omtrent …