Bolig

Alternative boligkjøpsmodeller hjelper førstegangskjøpere inn i boligmarkedet

Egenkapitalskravet på 15 % av kjøpsverdi omgås ved ulike leie- til eiemodeller, noe som potensielt kan øke bankenes utlånsvekst.

Det blir stadig flere tilbydere av leie- til eiemodeller for boligkjøp. I Osloområdet var Fredensborg bolig først ut i regionen da de i fjor lanserte sitt leie til eie-konsept. Aktøren har ambisjoner om å utvikle omtrent 1000 boliger til en total verdi på 4 milliarder kroner.

I slutten av februar i år lanserte også OBOS «OBOS Deleie», en modell for boligkjøp hvor man kan kjøpe 50 % eller mer av en leilighet. Kjøpsmodellen til OBOS vil for nå være tilgjengelig for utvalgte nyboligprosjekter i Osloområdet, og både førstegangskjøpere og andre kan bruke ordningen, uavhengig av alder.

Både OBOS, Fredensborg bolig og flere andre tilbydere av leie- til eiemodeller håper å sette fart i nyboligbyggingen, og ved å fri til boligkjøpere som i dagens boligmarked ikke har mulighet til å innfri egenkapitalskravet, ser de en gylden mulighet.

En ny undersøkelse fra NBBL viser en dramatisk utvikling i førstegangskjøpernes kjøpekraft i Oslo-området: Mens førstegangskjøperne i perioden 2003-2007 hadde råd til 36 % av boligene, har dette tallet sunket til 25 % i perioden 2008-2011 og til 5,9 % i perioden 2015-2019.

Det at førstegangskjøpere i større grad faller utenfor store deler av Oslos boligmarked er bekymringsfullt. En viss utbredelse av denne typen alternative boligkjøpsordninger vil kunne bøte på dette. Dette fordi en stor andel av boligkjøpere som i dag utgjør en passiv kjøpergruppe også får mulighet til å ta opp boliglån, selv når de bor i de store byene.

Kilder: fredensborgbolig.no, obos.no, nbbl.no, earlyWarning

Legg igjen en kommentar