Bolig

Alternative boligkjøpsmodeller hjelper førstegangskjøpere inn i boligmarkedet

Egenkapitalskravet på 15 % av kjøpsverdi omgås ved ulike leie- til eiemodeller, noe som potensielt kan øke bankenes utlånsvekst. Det blir stadig flere tilbydere av leie- til eiemodeller for boligkjøp. I Osloområdet var Fredensborg bolig først ut i regionen da de i fjor lanserte sitt leie til eie-konsept. Aktøren har ambisjoner om å utvikle omtrent …