Kort og betalinger

Vipps med koronaråd for bedrifter​

Med betalingsløsningen Vippsnummer kan bedrifter tilby kundene sine alternative betalingsmuligheter for hjemlevering av varer. I inneværende situasjon, hvor betaling med kort og kontanter krever fysisk overlevering av varer og møte med kunden, skal betalingsløsningen gjøre det enklere for bedriftene.​ For å ta i bruk betalingsløsningen fyller bedriften ut et bestillingsskjema på nett og får deretter, når Vipps har verifisert avtalen, …

Regulativer

Regulativer: bærekraft, fintech, digitalskatt og «bankpakken» på agendaen​

Kartlegging, innovasjon og EU-tilpasning står på de finanspolitiske beslutningsorganenes dagsorden. 1. Finanstilsynet skal kartlegge foretakenes bærekraftsrapportering​ Finanstilsynet sendte innen utgangen av februar et spørreskjema til norske foretak noterte på Oslo Axxess og Oslo Børs. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvilke foretak som rapporterer om bærekraft og hvilken informasjon som rapporteres. I tillegg søker de å innhente informasjon om …

Kort og betalinger

Siste nytt fra kort- og betalingsleverandører globalt

Vi har sett nærmere på trender og nyvinninger utenfor norske landegrenser. 1. Vipps på Forbes’ liste over alternative betalingsløsninger «Before 2019, PayPal was probably the first real “alternative payments” option, according to how this category has come to be defined. Alternative meaning another way for you to pay aside from the major payment schemes such …