Kunde og Marked

En av tre nordiske bedrifter forventer at de må permittere​

Dette ifølge Danske Bank, som siden begynnelsen av koronautbruddet har gjennomført en rekke spørreundersøkelser for å kartlegge temperaturen.

Flertallet av respondentene i undersøkelsen forventer inntektstap, og 69 % oppgir at inntektstap er deres største bekymring. 37 % forventer at de må permittere som følge av situasjonen. Videre er bedriftene bekymret for nåværende og fremtidig finansiering, 

Nettavisen Shifter har laget en egen guide for krisepakkene som skal hjelpe selvstendig næringsdrivende, oppstartsbedrifter og gründere. Regjeringen har blant annet foreslått at Investinor, statens investeringsselskap, tilføres én milliard kroner i ekstra midler slik at vekstbedrifter skal ha tilgang på kapital. Stortinget har sluttet seg til forslaget.

Guiden finnes i sin helhet her.

Kilder: danskebank.com, shifter.no

Legg igjen en kommentar