Kunde og Marked

Internasjonalt nettverk skal fremme​ bærekraftig finans​

Nettverket IPSF skal blant annet sikre kapital fra privat sektor til overgangen til det grønne skiftet.​

26. mars tilsluttet Norge seg International Platform on Sustainable Finance (IPSF), nettverket som EU og andre land etablerte i fjor høst med det formål å møte klimamålene som er nedfelt i Paris-avtalen.

Finansdepartementet representerer Norge i nettverket, og Finans Norge er positive til tilslutningen. De trekker frem finansmarkedenes sentrale rolle i finansieringen som trengs for å gjennomføre det grønne skiftet.

Europakommisjonens begrunnelse for nettverket trekker de frem behovet for store investeringer i overgangen til en global lavutslippsøkonomi. Mens offentlige investeringer og finansiering er nødvendig, trenger man også kapital fra privat sektor.

De neste tiårene trengs flere billioner i investeringer, skal man lykkes i å skape nødvendig, bærekraftig infrastruktur. Stort potensiale ligger i finansmarkedene og deres evne til å bistå land i overgangen, da de kan knytte lokale finansieringsbehov til globale finansieringskilder. For å lykkes trengs et globalt samarbeid i tillegg til nasjonale tiltak.

Dette er IPFS sitt mandat

  • Tilrettelegge utveksling av informasjon og erfaringer
  • Koordinere landenes initiativ og tilnærminger til bærekraftig finans
  • Utvikle klassifiseringssystemer for grønne merkeordninger, bærekraftige aktiviteter og rapportering av klimarisiko og bærekraft
  • Forenkle og tydeliggjøre grønne investeringsmuligheter for investorer​​

Mer informasjon?

  • Faktaark fra Europakommisjonen: her
  • Uttalelse fra opprettelsen av nettverket: her
  • Regjeringens pressemelding: her
Kilder: regjeringen.no, ec.europa.eu, finansnorge.no

Legg igjen en kommentar