Kunde og Marked

Siste nytt på hvitvaskingsfronten​

Dette skjedde på hvitvaskingsfeltet i siste halvdel av mars.

Fire milliarder svenske kroner i bot​

Svenske Finansinspektionen har ilagt Swedbank en advarsel og en sanksjonsavgift på fire milliarder svenske kroner. Ifølge Finansinpektionen har Swedbank «gjort alvorlige feil i sitt arbeid med å hindre hvitvaskingsrisiko i sin baltiske virksomhet».

Blant forholdene som trekkes frem er utilstrekkelige rutiner, kontrollsystemer og prosesser for å håndtere hvitvaskingsrisiko. Av undersøkelsen fremkommer det også at Swedbank har kjent til hvitvaskingsmistakene i Baltikum, men uten å innføre tilstrekkelige tiltak.

Nyhetssak finnes her.

​EBA med uttalelse om bankenes innsats mot hvitvasking under koronakrisen​

I en uttalelse i forbindelse med koronakrisen understreker European Banking Authority (EBA) viktigheten av at finansforetakene fortsetter arbeidet med å opprettholde gode rutiner for antihvitvasking og bekjempelse av terrorfinansiering under virusutbruddet. 

De trekker blant annet frem viktigheten av å bevare stabiliteten til EUs finansielle system, og ber relevante myndigheter om å støtte foretakenes arbeid ved å tydeliggjøre nulltoleranse for misbruk, også i krisetider, og vurdere hvordan de kan midlertidig tilpasse bruken av tilgjengelige overvåkningsverktøy for å sikre compliance. 

Uttalelse fra EBA finnes i sin helhet her: link.

​Finans Norge ikke om bord på Finanstilsynets endringsforslag​

Finans Norge stiller seg kritisk til deler av Finanstilsynets forslag om endringer i hvitvaskingsloven, blant annet den foreslåtte utvidelsen av hvilke forsikringsavtaler som hvitvaskingsbestemmelsene skal omfatte. 

Videre er det etter Finans Norges syn uklart hva forslaget om regler for avvikling av kundeforhold innebærer. De stiller seg også kritiske til Finanstilsynets forslag om en ny forskriftsbestemmelse om minimumskrav til elektroniske overvåkingssystemer.

En sentral del av bakgrunnen for Finanstilsynets forslag er implementeringen av EUs femte hvitvaskingsdirektiv.

Full sak hos Finans Norge finnes her: link.

Finans Norges kommentarer til Finanstilsynets forslag finnes i sin helhet her: link (pdf).

Kilder: finansnorge.no, eba.europa.eu, dn.no

Legg igjen en kommentar