Sparing

Stort spenn i endring av innskuddsrentene​

Innskuddsrentene følger etter utlånsrentene, og vil hos de fleste bankene bli nedjustert i løpet av mai. ​

Da reduksjoner i innskuddsrenten må varsles kunden 2 måneder i forkant, ser vi av tabellen at de fleste bankers innskuddsrente endres først mot slutten av mai. Den gjennomsnittlige reduksjonen i utvalget ligger på 0,56 prosentpoeng i endringene som er annonsert. 

Både SB1 Østlandet og Fana Sparebank har den høyeste rentejusteringen med en reduksjon på 0,80 prosentpoeng – og tilbyr da en innskuddsrente på henholdsvis 0,40 % og 0,55 % på sparekonto over 500.000.

I utvalget har Sbanken lavest justering av renten, med en reduksjon på 0,35 prosentpoeng. Sbanken er også en av de som ender opp med høyest innskuddsrente etter endringen på 0,85 % (DNB har høyeste på 1,0 %).

Tabell: viser planlagte endringer i innskuddsrente på sparekonto (i hovedsak over 500.000) fra utvalgte banker. Grønn markering fremhever noe av det som er nevnt i teksten.

Kilder: bankenes hjemmesider

Legg igjen en kommentar